Zarządzenie nr 2/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowie

KD-021-1/18           


Zarządzenie nr 2/18

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowie

z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

z obowiązkiem odpracowania

 

 

              Na podstawie art. 22 § 1 ustawy –z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) zarządzamy co następuje:

 

  1. Ustalamy dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Tarnowie, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 1 grudnia 2018 roku.
  2. W dniu 1 grudnia 2018 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Tarnowie w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 2/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Jarosław Zachara
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Jarosław Zachara
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
b/d