Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego

Artykuły

 • Obwieszczenie - pierwsza licytacja nieruchomości Km 62/18 i inne

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej
  Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z
  art. 955 kpc, że w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul.
  Dąbrowskiego 28 (sala nr 8) odbędzie się:


  P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


  nieruchomości opisanej jako: 1/2 cz. udziału w nieruchomości gruntowej o pow. 0,4582 ha zabudowanej
  budynkiem mieszkalnym o pow. 74,46 m2 numer działki 1870/2, obręb 0005 położonej w miejscowości
  Szynwałd posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
  w Tarnów nr TR1T/00138784/1.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72.167,00 zł.
  Wartość udziału wynosząca 1/2 : 36.084,00 zł.
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
  trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/2 tj. kwotę: 27.063,00 zł.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego