Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego

Artykuły

 • Pierwsza licytacja - nieruchomość gruntowa niezabudowana - Pogórska Wola

  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka
  Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w
  dniu 11.06.2019 o godz. 10.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Tarnowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 3,30 ha, działki nr 2025, 2230, 2240
  położona w miejscowości Pogórska Wola 33-152 powiat: tarnowski gmina: Skrzyszów posiadająca założoną
  księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00075614/9.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie - pierwsza licytacja nieruchomości

  Pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako:

  1) działka gruntowa niezabudowana nr 2048 (częściowo o charakterze rolnym oraz częściowo tereny wyznaczone dla
  zabudowy mieszkaniowej, usługowo – mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej o powierzchni 0,11 ha
  2) działka gruntowa niezabudowana nr 2056 (o charakterze rolnym) o powierzchni 0,11 ha
  3) działka gruntowa niezabudowana nr 2160 (o charakterze rolnym) o powierzchni 0,11 ha
  4) działka gruntowa niezabudowana nr 2164 (o charakterze rolnym) o powierzchni 0,11 ha

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie - druga licytacja nieruchomości

  Druga licytacja nieruchomości opisanych jako:

  - działka gruntowa niezabudowana nr 1008/1 (o charakterze rolnym) grunty orne, grunty pod rowami o pow. 0,17 ha
  - działka gruntowa niezabudowana nr 1171/3 (o charakterze rolnym) lasy o pow. 0,0030 ha
  - działka gruntowa niezabudowana nr 1171/4 (o charakterze rolnym) lasy o pow. 0,01 ha
  - działka gruntowa nr 2811 (o charakterze rolnym) grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe, lasy, o pow. 1,76 ha
  - działka gruntowa niezabudowana nr 1165 (o charakterze rolnym) lasy łąki trwałe o pow. 0,05 ha
  - działka gruntowa niezabudowana nr 1167/2 (o charakterze rolnym) grunty orne, lasy, łąki trwałe o pow. 1,53 ha

   

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego