Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego

Artykuły

 • Druga licytacja - udział w nieruchomości gruntowej, udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Śmigno

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Mariana Piaseckiego zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
  1) 27.08.2019 r. o godz. 11:00 - nieruchomość o nr KW TR1T/00095724/9
  2) 27.08.2019 r. o godz. 11:30 - nieruchomość o nr KW TR1T/00110039/2
  w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

  D R U G A     L I C Y T A C J A

  nieruchomości opisanej jako:

  1) 1/2 cz. udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowosci Śmigno obejmującej niezabudowane działki nr 334/1 (o pow. 200m2) i 334/4 (o pow. 900m2) posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o nr TR1T/00095724/9
  Nieruchomość jako całość oszacowana jest na kwotę: 44.007,00 zł w tym:
  - wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę nr 334/1 wynosi: 6.540,00 zł
  - wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę nr 334/4 wynosi:37.467,00 zł
  Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 22.003,50 zł.
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: działka nr 334/1: 2.180,00 zł działkę nr 334/4: 12.489,00 zł


  2) 1/2 cz. udziału w nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości Śmigno obejmującej działkę nr 333/4 o pow. 1800 m2, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, nieodpiwniczonym i posiadającym poddasze użytkowe o łącznej pow. użytkowej 179,21 m2 oraz garażem o pow. użytkowej 18,64 m2, posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o nr TR1T/00110039/2
  Nieruchomość jako całość oszacowana jest na kwotę: 446.761,00 zł
  Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 223.380,50 zł.
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
  dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 148.920,33 zł.

  Czytajwięcejo:
 • Druga licytacja - nieruchomość gruntowa zabudowana - dom jednorodzinny - Koszyce Małe

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej
  Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z
  art. 955 kpc, że w dniu 27.08.2019 o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul.
  Dąbrowskiego 28 (sala nr 8) odbędzie się:


  D R U G A     L I C Y T A C J A

  nieruchomości opisanej jako: gruntowa obejmująca działkę numer 272 o pow. 1.300,00 m2 zabudowana
  budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym oraz garażem
  o łącznej pow. 172,18 m2 położonej w miejscowości Koszyce Małe - gmina Tarnów, przy ul. Żródlana 30
  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr
  TR1T/00021071/7.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465.676,00 zł.
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
  dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 310.450,66 zł.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu udziału w nieruchomości gruntowej działka nr 734 o pow. 0,38 ha Łękawica gmina Skrzyszów

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
  Gmina Miasta Tarnowa Powiatowy Urząd Pracy
  pl. J.Bema 3 33-100 Tarnów
  przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości opisanej jako: 
  udział 3/4 nieruchomości gruntowej działka nr 734 o pow. 0,38 ha posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00103160/7 położonej w miejscowości Łekawica gmina Skrzyszów.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o podpisaniu protokołu opisu i oszacowania udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Szynwałd

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
  Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław
  przystąpi do podpisania protokołu opisu i oszacowania nieruchomości opisanej jako:
  1/2 cz. udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej numer działki 1870/2, obręb ewidencyjny 0005 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr TR1T/00138784/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie położonej w miejscowości Szynwałd gmina Skrzyszów.

  Czytajwięcejo:
 • Pierwsza licytacja - nieruchomość gruntowa niezabudowana oraz nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym - Wierzchosławice

  Zastępca Mariana Piasecki Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka Kancelaria Komornicza nr VIII w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
  1) 21.08.2019 o godz.10.20 nieruchomości TR1T/00037714/2
  2) 21.08.2019 o godz.11.00 nieruchomości TR1T/00036737/2
  w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 28 (sala nr 8) odbędzie się:

  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

  nieruchomości opisanej jako:

  1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow 400 m2 działka nr 1599/2 położonej w miejscowości Wierzchosławice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00037714/2.

  2) nieruchomość gruntowa o pow. 6480 m2 działka nr 1599/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 52,25 m2 położonej w miejscowości Wierzchosławice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00036737/2.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Komornik Sądowy Andrzej Czosnyka z-ca M. Piaseckiego