Konta bankowe

Rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Tarnowie

Rachunek dochodów budżetowych:

 • 25 1010 1270 0033 4622 3100 0000 - opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Rachunek depozytów sądowych:

 • 07 1130 1017 0021 1002 9090 0004 - wpłaty depozytów pojedynczych.

Rachunek sum na zlecenie:

 • 30 1130 1235 0031 5013 2320 0003 - zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 • 03 1130 1235 0031 5013 2320 0004 - orzeczone przez sąd nawiązki oraz świadczenia pieniężne.

Kod SWIFT: GOSKPLPW

Konta walutowe Sądu Rejonowego w Tarnowie dotyczące depozytów związanych z postępowaniem sądowym:

 • USD 77 1130 1017 0021 1002 9090 0005
 • EUR 61 1130 1017 0021 1002 9090 0002
 • CHF 88 1130 1017 0021 1002 9090 0001
 • GBP 34 1130 1017 0021 1002 9090 0003

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wpłacającego,
 • nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
 • określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
 • sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Finansowy
Opublikował:
Marcin Malis
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d