Prezes Sądu

Zbigniew Zabawa
Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowie

Tomasz Danek
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Tarnowie

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 28 maja 2012 roku w przedmiocie szczegółowego trybu i organizacji przyjmowania skarg i wniosków


Sekretariat
II piętro, pokój 225
tel.: 14 688 74 14
fax: 14 688 74 66
e-mail: adm_sr@tarnow.sr.gov.pl
 

Zakres czynności:

 1. Prezes Sądu kieruje powierzonym mu sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
 2. Do obowiązków Prezesa Sądu w zakresie administracji należy w szczególności:
 • wykonywanie czynności prezesa sądu rejonowego przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 2015 roku „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” zgodnie z treścią § 34.1,
 • zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu,
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach,
 • współpraca z mediami, kierowanie wydziałem I odnośnie spraw z zakresu postępowania cywilnego stosownie do treści § 57, 58 i 60 w/w rozporządzenia,
 • odpowiadanie na skargi i wnioski stron,
 • nadzór nad księgą należności w wydziale I Cywilnym,
 • pełnienie zastępstwa w razie nieobecności Prezesa,
 • nadzór nad księgą należności w wydziale XI Wykonania Orzeczeń Karnych,
 • nadzór nad Biurem Dowodów Rzeczowych i depozytami sądowymi oraz przeprowadzanie corocznych kontroli w tym zakresie.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Marcin Malis
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d