Struktura organizacyjna

PREZES SĄDU i DYREKTOR SĄDU
ADMINISTRACJA FINANSE WYDZIAŁY KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA
Oddział Administracyjny

Oddział Finansowy

Kasa

I Wydział Cywilny

Sekcja Egzekucyjna

I Zespół KSS
Oddział Kadr Oddział Gospodarczy

II Wydział Karny

Sekcja ds. Wykroczeniowych

II Zespół KSS
Sekcja Informatyczna  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sekcja Wykonawcza

Sekretariat KSS Nr I i II

Archiwum Wielozakładowe

Biuro Dowodów Rzeczowych

  IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Krajowy Rejestr Karny  

V Wydział Gospodarczy

Krajowy Rejestr Sądowy

 
Biuro Obsługi Interesanta  

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Biuro Obsługi Ksiąg Wieczystych

 
    IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  
    X Zamiejscowy Wydział Cywilny  
    XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych  

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Marcin Malis
Dokument z dnia:
2017-08-25
Publikacja w dniu:
2017-08-25
Opis zmiany:
b/d