V Wydział Gospodarczy - V GUp 3/12

Sygn. akt V GUp 3/12

POSTANOWIENIE

 Dnia 7 listopada 2018 roku

 

Sędzia Komisarz w  Sądzie Rejonowym w Tarnowie,  V Wydział Gospodarczy

w osobie: SSR Zbigniew Miczek

po rozpoznaniu w dniu  7 listopada 2018 roku,

na zgromadzeniu wierzycieli   

sprawy

w postępowaniu upadłościowym ABM SOLID S.A. w Tarnowie w upadłości układowej

w przedmiocie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli i sposobu głosowania

postanawia:

  1. powtórzyć głosowanie w Grupie 5 wierzycieli określonej w punkcie III postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 27 sierpnia 2018 roku ;
  2. wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad propozycjami układowymi na dzień 30 listopada 2018 roku, godzina 12.00,  w budynku Sądu Rejonowego Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, sala numer 11.
  3. dopuścić możliwość głosowania w drodze pisemnej.
  4. poinformować wierzycieli, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Komisarz dokonał podziału wierzycieli celem głosowania nad układem na sześć grup, opisanych szczegółowo w propozycjach układowych, zaś wskazanie grupy do której zaliczono danego wierzyciela znajduje się na karcie do głosowania oraz, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku Sędzia Komisarz zmienił oznaczenie wierzytelności przysługującej wierzycielowi ING Bank Śląski S.A. w Katowicach z jaką uczestniczy on w głosowaniu nad układem.

                                                                                              

                                                                                                           SSR Zbigniew Miczek